press

PRESSFRÅGOR


Är du journalist är du hjärtligt välkommen att kontakta mig, info@inrehelhet.se 0733 - 90 14 26. Jag kan också hjälpa dig med tips på någon annan person att intervjua.Länk till artikeln
Länk till tidningen
Ingen länk

Det har under några år fokuserat på självmord och suicid i media. Här är länkar till några artiklar och tv-program jag medverkat i.  SVT, 18 februari 2018

Pappans depression upptäcktes inte – han tog sitt liv

Inslaget på Agenda 18 februari, det börjar efter 13 minuter


Bättre nyheter, dec 2017

Den egna depressionen blev det bästa verktyget

 

P4 Östergötland, den 14 november 2017:

Inger Händestam om att växa upp med en bipolär förälder


Kropp och själ, P1 den 11 juli 2017:

Läsning som läker, om biblioterapi


Artikel i Svenska Dagbladet 2017-05-14:

"Många av oss som förlorar anhöriga i suicid blir tysta och tystade"

Ladda ner artikeln här, pdf-dokument (5,8mb)


Artiklar i Norrköpings Tidningar:

Jag har blivit intervjuad av Norrköpings Tidningar ett flertal gånger, om mig och mina erfarenheter kring självmord.

"För att göra rätt krävs kunskap", NT 27 oktober 2015

"Våga prata om självmord".

"Siffrorna går åt fel håll", Norrköpings Tidningar, 6/4 2015


Är du journalist och vill intervjua mig – eller tipsas om någon annan person att intervjua – är du hjärtligt välkommen att kontakta mig, info@inrehelhet.se 0733 - 90 14 26


Och så finns mycket annat skrivet i ämnet sorg, saknad och att sörja. Och hur man komma ur en kris och gå vidare i livet.


Socialstyrelsens nationella riktlinjer: www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/sjalvmord

Aftonbladets serie: Självmorden bland unga, www.aftonbladet.se/nyheter/sjalvmordenblandunga