Om psykosyntes

Psykosyntes – så kan det beskrivas


Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. Psykosyntes är en praktisk psykologi med ett holistiskt synsätt för självförverkligande.


"Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv."

Roberto Assagioli


Genom våra svårigheter utvecklas vi som människor. Oro, depression och ångest är oftast nedtryckta känslor och otillfredsställda behov. Vi mår dåligt när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Psykosyntesen uppmuntrar människan att se personliga svårigheter och tillkortakommanden som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva - där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad.


"Smärtan är inte i vägen - den är vägen"

Roberto Assagioli


Grunden lades i början av 1900-talet av den italienske läkaren Roberto Assagioli (1888-1974). Som ung student var han medlem i Zurich Freud Society, vars medlemmar var pionjärer inom psykoanalysen. Assagioli vidareutvecklade Freuds psykoanalys och samarbetade med Jung och senare med Maslow.

År 1910 introducerade han psykoanalysen vid universitetet i Florens, men liksom C.G. Jung och andra, fann han den begränsad. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer, som tidvis fungerar sämre. Enligt honom koncentrerar man sig inom psykoanalysen alltför mycket på det sjuka hos människan.


Assagiolis syfte blev att skapa ett synsätt som skulle omfatta hela människan – kreativitet, visdom, glädje såväl som drifter och impulser. En psykologi som var till praktisk nytta för människor i sin strävan efter ett bättre liv.


Medan Freud kallade sin arbetsmetod för psykoanalys (analys = sönderdela, plocka isär) valde Assagioli att kalla sitt synsätt för psykosyntes (syntes = sammanfoga, smälta samman). Det var enligt hans mening inte tillräckligt att enbart analysera och förstå varför vi beter oss som vi gör. Han skapade också redskap så att vi kan omvandla våra insikter till praktiskt handlande.