Jag erbjuder
Färska jordgubbar i en skål


Jag erbjuder friskvård genom samtal, föreläsningar och workshops för grupper


Samtal och coaching:

 • Jag håller personligt stärkande och utvecklande samtal.
 • Sorgesamtal. Bearbetning av förluster och sorg.
 • Sökande av självförverkligande genom att se brister och hinder som är i vägen.
 • Förstå och förändra beteendemönster.
 • Hitta utvecklingspotentialen och öka livslusten.
 • Skapa nytt agerande.


För grupper:

 • NVC, Non Violent Communication, Giraffspråket eller Empatisk Kommunikation.
 • Sorgebearbetning genom samtal i grupp.


Föreläsningar:

 • Inom ämnen som psykologi och pedagogik, Psykosyntes.
 • Föräldraskap och relationer över generationer.
 • NVC, Non Violent Communication, Giraffspråket eller Empatisk Kommunikation.
 • Mental träning och fysisk träning är båda väsentliga för vår hälsa och välbefinnande. Vi kan träna och vårda den psykiska hälsan likaväl som den fysiska hälsan.
 • Att mista en medmänniska genom självmord.
 • Utmattningssyndrom och utbrändhet.
Läs mer om friskvård på Skatteverkets webbplats:

Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Nya perspektiv genom samtal


Vi möts förutsättningslöst som medmänniskor, när vi ses första gången.


När du väljer att samtala med mig, om det just du behöver, så ger du dig själv en möjlighet att få nya perspektiv och nya riktningar för dina valmöjligheter i livet.


Du investerar i dig själv genom att undersöka och utforska vad du vill.

Varmt välkommen att möta mig, en medmänniska som själv gjort en utvecklingsresa genom Psykosyntes.

JAG ERBJUDER