Om Inger

IH:s InreHelhet

Inger Händestam – samtalsterapeut och coach

Stor regnbåge över skogen

Nyfiken på livet – Inger Händestam, samtalsterapeut och coach

 

När livskriser hopade sig valde jag metoden Psykosyntes för att hitta nya perspektiv på mitt liv. Jag utbildade mig till samtalsterapeut och coach. Här kan jag använda mina livserfarenheter inom fler områden. IH:s InreHelhet startades 2009.

 

Jag har mer än 20 års erfarenhet av människans utveckling som förskollärare och Montessorilärare, både som medarbetare och chef, och varit inom kommunal och privat verksamhet.

 

Ännu längre är mitt engagemang inom föreningslivet, både inom idrott och samhällsnytta.

 

Min nyfikenhet på livet har funnits med mig så länge jag kan minnas. Jag har en undran på vad som skapas och sker genom mänskliga möten.

 

Så det jag kan ge dig i mitt arbete som samtalsterapeut och coach är väl förankrat i både utbildning och livserfarenhet.

 

Förutom Psykosyntesutbildningen är jag utbildad handledare för grupp och individuell sorgebearbetning, samt har genomgått MHFA-utbildningen - Första hjälpen för Psykisk hälsa.

NVC, Non Violent Communication – möta ilska, skuld och skam, en utbildning av Friare Liv.

 

 

Diplom och intyg från kurser och utbildningar:

 

Diplom, terapeut. Humanova-diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes

Diplom, samtalscoach. Humanova-diplomerad samtalscoach i psykosyntes

Intyg, första hjälpen i psykisk hälsa, MHFA – Mental Help First Aid Sweden.

Certifikat – Programmet för sorgbearbetning, rätten att använda kursmanualen.

Fördjupningskurs i sorgbearbetning, Svenska institutet för sorgbearbetning

 

Copyright: Inger Händestam © 2018 Kontakt: info@inrehelhet.se, 0733-90 14 26 Webbproduktion: TILLTRO.se