Läsa för livet

IH:s InreHelhet

Inger Händestam – samtalsterapeut och coach

Inger Händestam om projektet Läsa för livet:

 

– Idén bakom projektet Läsa för Livet är att läsning ska leda till läkning. Biblioterapi är en metod där läsning av böcker kombineras med samtal och skrift. Människor, ofta med olika bakgrund, träffas i en grupp med fokus på ett särskilt livstema, och genom litteraturen skapas reflektioner och associationer vilket ger igenkännande och nya perspektiv som blir läkande.

 

– Biblioterapi kan använda sig av bokcirkelformen som grund för att närma sig något svårt. Det kan finnas laddning i vissa frågor. Hur kan exempelvis någon sluta vilja leva?

 

– Läsa För Livet vänder sig till alla som känner behov av att bearbeta och bättre förstå livsomvälvande händelser. Sådana möter vi alla och går igenom i livets olika skeenden.

 

Läsa för livet – biblioterapi

 

Läsa för livet är ett treårigt Kulturrådsfinansierat projekt i Sensus regi med SPES som samverkanspart.

I vår finns två gruppeer i Norrköping och Linköping där du kan delta i "Läsa för livet". Läs mer här.

 

Läs mer om Läsa för livet projektet:

www.sensus.se/lasaforlivet

 

Som SPES-medlem får du erbjudandet att delta i en grupp som läser böcker kring ämnet suicid, det används som utgångspunkt för samtalen i gruppen. Antalet deltagare är 5-10 och kommer att träffas ca varannan vecka.

 

Du får ett exemplar av den bok som alla kommer att ha möjlighet att läsa delar i hemma mellan tillfällena.

 

 

Copyright: Inger Händestam © 2018 Kontakt: info@inrehelhet.se, 0733-90 14 26 Webbproduktion: TILLTRO.se