Föreläsningar 2019

IH:s InreHelhet 

Inger Händestam

FÖRELÄSNINGAR 2019

Nu i vår föreläser jag på Svenska psykiatrikongressen den 15 mars

 

och den 26 mars föreläser jag på Skyddsvärnets dag den 26 mars på ABF huset i Stockholm.

Copyright: Inger Händestam © 2019 Kontakt: info@inrehelhet.se, 0733-90 14 26                                                           Webbproduktion: TILLTRO.se